Om bestyrelsen

Om os

Foto fra venstre: Catrine Hancke, Martin Hedevang Andersen, Philip Dallerup Christensen, Thomas Lindtorp Pedersen, Susanne Renée Grunkin, Jakob Sandell Sørensen, Louise Irminger Axholm, Tine Gils. Ikke til stede: Elzélina Van Melle, Ole Mouritsen. Fotograf Henriette Bonde.

Danske Landskabsarkitekter ledes af en bestyrelse som koordinerer udvalgsarbejdet, tildeler økonomiske ressourcer og praktisk bistand til foreningens medlemmer. Bestyrelsen medvirker bl.a. til afholdelse af faglige konferencer, events og arrangementer – traditionelle som spontane – i hele landet.

Bestyrelsen består af syv medlemmer der vælges på den årlige generalforsamling. Derudover vælges to suppleanter der sidder for et år ad gangen. Endvidere vælges en studenterrepræsentant fra en af de tre uddannelsesinstitutioner.

Susanne Renée Grunkin: Formand (2017-19)

Har været i bestyrelsen siden 2014

“Jeg har gennem mange år arbejdet på arkitekttegnestue med byudvikling, byrum og landskab fra overordnede strategier til projekteringsopgaver. I dag er jeg ansat hos Arkitema. Min interesse er at formidle landskabsarkitekturens betydning og at understøtte et godt og udviklende bestyrelsesarbejde i DL.”

Uddannelse: KVL (nu KU Science) 1998 / LinkedIn-profil

Catrine Hancke (2018-20)

Nyvalgt i bestyrelsen

“Min primære interesse er, at få vores fag helt frem i frontallapperne, både i byggebranchen men også i det mentale landskab hos magthavere og opinionsdannere. Vores fag skal efterspørges i højere grad, i flere sammenhænge og skal tillægges større værdi.”

Er projektleder og projekterende sagsarkitekt på tegnestuen Møller&Grønborg i Aarhus / LinkedIn-profil

Elzelina Van Melle (2017-19)

Repræsenterer det internationale udsyn med sin delvist franske uddannelsesbaggrund

“Jeg vil have særligt fokus på at skabe rum for debat mellem praktiserende og akademikere i branchen. Til dagligt underviser jeg første års -landskabsarkitektstuderende i kurset Plan og Design på KU. At åbne andres øjne for de særlige potentialer i landskabet er en mærkesag for mig. Jeg har også egen tegnestue, EVM Landskab.”

Uddannelsessted: ENSP i Versailles i 2009 og KU Science 2007-2008 / LinkedIn-profil

Jakob Sandell Sørensen (2018-20)

Har siddet i bestyrelsen siden 2015.

Er projektleder og projekterende sagsarkitekt hos Schønherr, samt DGNB konsulent på Byområder. Har tidligere arbejdet på en række by- og landskabstegnestuer i og omkring København, bla. hos Tredje Natur og MASU Planning.

“Jeg vil gerne bidrage til at forstærke DL´s profil i tværfaglige sammenhænge, samt i arbejdet med at bygge bro mellem uddannelse og praksis. Eksempelvis gennem min rolle som gæsteforelæser og projektgransker på KU, eller som DLs repræsentant i Dansk Byplanlaboratorium.”

Uddannelsessted: KVL 2002 (nu KU Science) / LinkedIn-profil

Martin Hedevang Andersen (2018-20)

Nyvalgt i bestyrelsen

Er grundlægger af tegnestuen Out of Office Architecture og initiativtager til DL’s udvalg om Cirkulær Økonomi.

”Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at landskabsarkitekternes grønne og bæredygtige virke kommer til at stå stærkt i mediebilledet – og for at foreningens medlemmer bliver udfordret og inspireret til at forsætte med at udfordre grænserne for, hvad en bæredygtig og cirkulær fremtid byder på.”

LinkedIn-profil

Louise Irminger Axholm (2017-19)

Vil have fokus på, at styrke det tværfaglige samarbejde mellem landskabsarkitekter, bygningsarkitekter, ingeniører og designere. 

“Jeg byder ind med egne erfaringer gennem mit tværfaglige arbejde i en arkitektvirksomhed og mit daglige virke som partner og direktør i Danielsen Urban Landscape.”

Uddannelse: KVL 2004 (nu KU Science) / LinkedIn-profil

Ole Mouritsen (suppleant 2018-19)

Har været suppleant i bestyrelsen siden 2014

“Jeg er lektor emeritus fra Arkitektskolen Aarhus. Jeg har en livslang interesse for det åbne land og landbrugslandskabet og var en af de første, der bragte byøkologi ind i undervisningen i begyndelsen af 80’erne. Jeg er derudover veteran i Byplanlaboratoriets Åbne Land-konferencer. I bestyrelsesarbejdet har jeg et særligt fokus på formidlingen af faget.”

Uddannelsessted: Arkitektskolen i København 1972.

Philip Dahlerup Christensen (suppleant 2018-19)

Er nyuddannet men har haft arbejde gennem studietiden – både på privat tegnestue samt i Københavns Kommune Center for Park og Natur

“Mine interesser er indenfor det tværfaglige arbejde, særligt med byplanlægning og driftsplanlægning. Jeg ønsker at arbejde med at styrke den position, som landskabsarkitekturfaget, i de senere år, har opnået i forhold til den brede offentlighed og overfor andre af byggebranchens aktører. Jeg er i dag ansat hos GHB landskabsarkitekter”

Uddannelsessted: KU Science 2014 / LinkedIn-profil

Tine Gils (2018-20)

Nyvalgt i bestyrelsen

Thomas Lindtorp Pedersen (2017-19)

Vil som studenterrepræsentant være bestyrelsens aktive bindeled mellem DL og de studerende.

“Som studerende på bacheloruddannelsen på KU Science har jeg min daglige gang blandt landskabsarkitekturstuderende på den gamle Landbohøjskole. Jeg er næstformand i FLS (Foreningen af Landskabsarkitekturstuderende) og formand for UPU (Uddannelsespolitisk Udvalg) samt RUS-vejleder på andet år. Jeg arbejder for et tættere forhold mellem de studerende og DL.”

Besøgssted ved Filsø / Schønherr

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >