Råd og nævn

Om os

Fælles studietur med Dansk Byplanlaboratorium langs de Nationale Turistveje i de norske fjelde, september 2016. Fotograf: Jakob Sandell Sørensen

Danske Landskabsarkitekter er repræsenteret i diverse eksterne råd og nævn. Repræsentanter og nævn er listet nedenfor.

Dansk Landskabspris (afventer udpegning)
Tværfaglig jury og uddeler af Dansk Landskabspris

Dansk Byplanlaboratorium (Jakob Sandell Sørensen)
En selvejende fond stiftet af og for byplaninteresserede

Dansk Legeplads Selskab (Dina Ingerslev Heldt)
Et netværk af fagfolk som arbejder for at give børn bedre udendørs legemuligheder

Nordisk Vejforum (Kristine Leth Juul)
Et Nordisk samarbejde hvis vision er at udvikle viden indenfor vej-, trafik- og transportsektoren. Desuden er Charlotte Skibsted DL’s repræsentant i Nordisk Vejforums Miljøudvalg

Fonden for Træer og Miljø (Elzélina Van Melle)
En fond for bevaring og/ eller nyskabelse af værdifulde træer, træplantninger og buske

Udvalget for skovfrø- og planter (John Norrie)
Landbrugsstyrelsens rådgivende udvalg inden for produktion og salg af skovfrø og -planter til skovbrugsformål

Frøkildeudvalget (John Norrie)
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings
udvalg inden for forskning, formidling og salg af frøkilder

Dansk Center for Lys – Repræsentant i DCL´s hovedbestyrelse (Tine Vogt)
Et videncenter for lys og belysning med det formål at udbrede kendskabet til god og hensigtsmæssig belysning

Dansk Center for Lys – Den Danske Lyspris (Rune Bugge Jensen)

Et videncenter for lys og belysning med det formål at udbrede kendskabet til god og hensigtsmæssig belysning

Styregruppen for Temahaverne i Valbyparken (Stine Bærentzen)
Et udvalg for pleje og udvikling af Valbyparkens temahaver

Det Rådgivende Udvalg for Park og Landskab/Skov & Landskab (Udvalget er ikke i funktion pt.)
Rådgivning vedrørende park, skov og landskab

Vejregelrådet/Vejdirektoratet (Tine Vogt Laustsen)
Rådgiver og bistår Vejdirektoratet med udarbejdelse af regler og normer

Det Særlige Bygningssyn/Kulturstyrelsen (Annemarie Lund)
Kulturstyrelsens rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring

Københavns Kommunes Bypanel (Susanne Renée Grunkin)
Bypanelet er nedsat af stadsarkitekt Tina Saaby og drøfter den fremtidige udvikling af København fsva. arkitektonisk kvalitet, samfundsmæssig værdi og bedre inddragelse af omverdenen.

Terra Incognita, Trondheims Mindested / Marianne Levinsen og Anders Krüger

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >